၂၀၂၀ - တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲအောင်စာရင်း

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာန
Department of Myanmar Examinations,

Ministry of Education, Myanmar.
စဉ် တိုင်းဒေသကြီး + နေပြည်တော်
၁။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၂။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃။ နေပြည်တော်
၄။ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
၅။ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
၆။ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
၇။ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
၈။ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး
စဉ် ပြည်နယ် + နိုင်ငံခြား
၉။ ကချင်ပြည်နယ်
၁၀။ ကယားပြည်နယ်
၁၁။ ကရင်ပြည်နယ်
၁၂။ ချင်းပြည်နယ်
၁၃။ မွန်ပြည်နယ်
၁၄။ ရခိုင်ပြည်နယ်
၁၅။ ရှမ်းပြည်နယ်
၁၆။ နိုင်ငံခြား
စဉ်အကြောင်းအရာPDF ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်
အောင်ချက်ရာခိုင်နှုန်း
Top Ten
သိပ္ပံတွဲ Top Ten (ပြည်နယ်နှင့်တိုင်း ဒေသကြီးအလိုက်)
ဝိပ္ပံတွဲ Top Ten (ပြည်နယ်နှင့်တိုင်း ဒေသကြီးအလိုက်)
ဝိဇ္ဇာတွဲ Top Ten (ပြည်နယ်နှင့်တိုင်း ဒေသကြီးအလိုက်)